JSON API

Waywayway heeft een uitbreiding gepubliceerd voor de JSON API plugin van WordPress.

Gegevensformaten zijn nou niet bepaald het interessantste onderdeel van webdesign en -development, maar gezien de ontwikkeling van steeds meer web services en web apps wel belangrijk. Het gegevensformaat JSON of het verwante JSONP (voluit JavaScript Object Notation with Padding) is sinds een jaar of vijf erg populair. Je kunt met dit gegevensformaat bijvoorbeeld gegevens van de ene website naar een andere website transporteren.

Denk aan het weergeven van het actuele weerbericht op je eigen website, de weergegevens worden continu ververst vanaf een weersite. Zie hier een voorbeeld van een altijd actueel weerbericht in JSON-formaat. Een ander bekend en vergelijkbaar gegevensformaat is XML. JSON is grotendeels in de plaats gekomen van XML. Met name bij het gebruiken van AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). De “X” van XML in de afkorting AJAX zou dus beter vervangen kunnen worden door de “J” van JSON. Volgens json.org zijn JSON-bestanden vaak kleiner dan XML-bestanden. Dat is met name aantrekkelijk voor dataverkeer naar smartphones. 

Met dat doel, het gebruiken van JSON in applicaties voor smartphones, heb ik onlangs een uitbreiding geschreven voor de WordPress plugin JSON API. Deze plugin maakt van een WordPress website een JSON of JSONP web service. De basisversie van deze WordPress plugin is hier te vinden. De basisversie inclusief uitbreiding is hier te downloaden. Een gebruiksaanwijzing voor mijn uitbreiding op deze plugin staat hier op het WordPress forum.

Voeg deze pagina toe aan:

© 2016 Waywayway